“Tri túc tâm thường lạc

Vô cầu phẩm tự cao”

Nếu ai đó hỏi tôi rằng đích đến cuối cùng mà tôi mong muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ trả lời rằng đó là sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Câu trả lời ấy nghe có vẻ như tôi là một người không mấy cầu tiến và có xu hướng hưởng thụ, nhưng thực tế thì lại không như thế.