Ta ở trong câu chuyện của ai, hay để ai bước vào câu chuyện của mình có lẽ là cách phản ánh quan niệm sống của mỗi người.”

Với tôi, Ivan là một người đàn ông bản lĩnh và tình cảm. Ivan sáng lập BNI năm 28 tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình. “Giver Gain” – cuốn sách bán chạy của Ivan – đồng thời cũng là triết lý của BNI vốn đã rất nổi tiếng. Tôi chẳng biết hỏi han điều gì khi tất cả những giá trị của Ivan đều hiện diện một cách rõ ràng và thật bình dị.
Tôi vẫn thường nghe Tiến sĩ Ivan nói trên sân khấu rằng:” Thà làm 6 việc một ngàn lần còn hơn làm một ngàn việc sáu lần“, và câu nói ấy như được “đóng đinh” trong tâm thức của tôi. Có lẽ đó là cách giúp Ivan chưa bao giờ lệch khỏi đường ray của đời ông, cũng như cách ông tạo dựng giá trị cốt lõi, dẫn dắt BNI.