BẠN Ở TRONG CÂU CHUYỆN CỦA AI?

“Ta ở trong câu chuyện của ai, hay để ai bước vào câu chuyện của mình có lẽ là cách phản ánh quan niệm sống của mỗi người.” Với tôi, Ivan là một người đàn ông bản lĩnh và tình cảm. Ivan sáng lập BNI năm 28 tuổi, cái tuổi mà nhiều người vẫn loay […]